сряда, 8 май 2019 г.ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО МОНТЕСОРИ МЕТОД ЗА ДЕЦА ОТ 6 ДО 12 Г.


БЕЗПЛАТЕН БОНУС: ОБУЧЕНИЕ ПО МОНТЕСОРИ МЕТОД ЗА ДЕЦА ДО 6 Г. 
Такса: 299 лв.Продължителност: 10 месеца.Програмата включва общо 10 модула:1. Философия на метода Монтесори за „Втория план на развитие“ (6-12 г.);(засяга и Монтесори за юноши от 12 до 15 г.) – продължителност 1 месец;2. Упражнения от ежедневния живот и изкуство – продължителност 1 месец;3. Езикови познания – продължителност 1 месец;4. Математика и геометрия – продължителност 1 месец;5. Биология – продължителност 1 месец;6. География – продължителност 1 месец;7. История – продължителност 1 месец;8. Музика – продължителност 1 месец;9. Образование за мир – продължителност 1 месец.Обучението се провежда под формата на онлайн кореспондентски курс. Вие определяте мястото и времето за учене, тъй като не се изисква да присъствате на място или онлайн в определени дни и часове. Постоянен достъп до общо 450 професионални видео записа и 16 учебни помагала.Възможност за поръчка на учебните помагала на хартиен носител.При успешно завършване получавате сертификат от Асоциация Монтесори - Ръка за Ръка (член на Montessori Europe и Pacific Northwest Montessori Association) за работа с деца от 6 до 12 г. по Монтесори метод (и за деца до 6 г.). Сертификатите се издават и на английски език.Заплащането се осъществява по банков път. Издаваме фактури.След края на курса може да преминете кратко практическо обучение в реална Монтесори среда. Практиката е по желание и се заплаща допълнително.За допълнителна информация и записвания: galinamontessori@gmail.comassociationmontessori.hih@gmail.comГалина Макрей (Уайнър)skype: montessorieduc0897 929 704
OНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО МОНТЕСОРИ МЕТОД ЗА ДЕЦА СЪС СОП

Такса: 139 лв. Продължителност: 4 месеца
Този ускорен курс е предназначен за възрастни, които не са преминали обучението по Монтесори метод за деца до 6 г.В началото се изучават основните принципи и упражнения, касаещи обучението на деца със СОП.
През втората половина се изучават:
• Аспектите на метода Монтесори, които са от особено значение за специалното образование;
• Цялостно развитие на детето;
• Атипичното развитие;
• Определяне и оценка на специалните нужди;
• Идентифициране на разстройствата в поведението;
• Основни техники за управление на деца със специални нужди;
• Наблюдения на деца със специални нужди и т.н.
Обучението се провежда под формата на кореспондентски курс. Не се изисква да присъствате на място или онлайн в определени дни и часове.
Получавате достъп до седем цветни ръководства на български език и държите индивидуална онлайн връзка с дипломиран Монтесори водач.
Всеки участник полага два писмени изпита под формата на тест. При успешно завършване получавате сертификат от Асоциация Монтесори - Ръка за Ръка (член на Montessori Europe и Pacific Northwest Montessori Association) за работа с деца със СОП по Монтесори метод. Сертификатът може да се издаде и на английски език.
Заплащането се осъществява по банков път.
Издаваме фактури.
Учебните материали може да се поръчат и на хартиен носител, за което се заплаща допълнително.
Има възможност за практическо обучение в реална Монтесори среда.
За допълнителна информация и записвания:
associationmontessori.hih@gmail.com
galinamontessori@gmail.com
skype: montessorieduc
0897 929 704
Галина Макрей (Уайнър)


вторник, 18 септември 2012 г.

Добре дошли на страницата на Асоциация Монтесори – Ръка за Ръка!

За нас:
Асоциация Монтесори – Ръка за Ръка е сдружение с цел популяризиране и прилагане на Монтесори метод в цяла България.

Основни цели на Асоциацията са:
Да допринесе за развитието на духовните ценности в обществото, образователната система и образованието в Република България чрез създаването на благоприятна среда за прилагането на идеите и принципите на д-р Мария Монтесори.

Популяризирането и утвърждаването в страната на известния в цял свят Монтесори метод.

Популяризиране основните принципи на метода Монтесори, а именно:

·        Да се подготвят на децата за живота, който ги очаква.
·   Да се стимулира тяхната независимост, като им се дава възможност активно да участват в собственото си обучение.
·     Да имат възможност да изследват и да правят открития, взаимодействайки с предварително подготвена от възрастните среда, стимулираща развитието им.
·        Да избират свободно дейността си, водени от вътрешната  сензитивност /чувствителните периоди/ и в следствие на този избор да развиват спонтанна концентрация, която води до появата на вътрешна дисциплина, нормализация и любов към работата, тишината и реда.
·    Да се уважава индивидуалното развитие на децата и да се обучават с надежда, любов и вяра, че ще разкрият истинската си природа.
·    Образованието да се разглежда като външна помощ в разгръщането на вродените психични сили, а работата която децата извършват, като дейност водеща до вътрешна удолетвореност и спонтанна  концентрация.

Средствата, с които сдружението постига своите цели, са:
Създаване условия за прилагане, популяризиране и разпространение на Монтесори идеите и принципите, подобряване на условията, необходими за пълноценното развитие на пълния потенциал на децата, както у дома, така и в обществото, провеждане на курсове и обучения за Монтесори учители в съответствие с принципите и практиките на метода  Монтесори, подпомагане на професионално развитие на Монтесори учители в България, насърчаване за всеобщо признаване на основните права на детето, както е предвидено от д-р Мария Монтесори, независимо от расова, религиозна, политическа или социална среда, сътрудничество с други органи и организации, които насърчават развитието на образованието, човешките права и мира.
Обучение по Монтесори метод за деца до 6 г.:


Обучението е за възрастни, които желаят да работят по метода с деца до 6г. Няма специфични изисквания към кандидатите и всеки може да се запише. 

Обучението включва общо шест модула:

1. Философия на Метода Монтесори - продължителност 1 месец

2. Упражнения от практическият живот- продължителност 1 месец

3. Стимулиране на сетивата- продължителност 1 месец

4. Езикови познания- продължителност 1 месец

5. Математика- продължителност 1 месец

6. Въведение и класифициране в Биологията и Географията- продължителност 1 месец

Всичките модули са неразделна част от обучението.

На края на обучението получавате сертификат от Асоциация Монтесори - Ръка за Ръка. Документа се издава и на англ. език.

За допълнителна информация и записвания: 

associationmontessori.hih@gmail.com 

galinamontessori@gmail.com 

skype: montessorieduc

тел. 0897 929 704

Галина Макрей (Уайнър)

facebook: 

Обучение по Монтесори метод

Montessori Method


Монтесори материали: Разгледайте сайта с Монтесори материали: www.smartkid.bg


Поръчайте като изпратите кодовете на избраните от вас материали на: galinamontessori@gmail.com