вторник, 18 септември 2012 г.

Добре дошли на страницата на Асоциация Монтесори – Ръка за Ръка!

За нас:
Асоциация Монтесори – Ръка за Ръка е сдружение с цел популяризиране и прилагане на Монтесори метод в цяла България.

Основни цели на Асоциацията са:
Да допринесе за развитието на духовните ценности в обществото, образователната система и образованието в Република България чрез създаването на благоприятна среда за прилагането на идеите и принципите на д-р Мария Монтесори.

Популяризирането и утвърждаването в страната на известния в цял свят Монтесори метод.

Популяризиране основните принципи на метода Монтесори, а именно:

·        Да се подготвят на децата за живота, който ги очаква.
·   Да се стимулира тяхната независимост, като им се дава възможност активно да участват в собственото си обучение.
·     Да имат възможност да изследват и да правят открития, взаимодействайки с предварително подготвена от възрастните среда, стимулираща развитието им.
·        Да избират свободно дейността си, водени от вътрешната  сензитивност /чувствителните периоди/ и в следствие на този избор да развиват спонтанна концентрация, която води до появата на вътрешна дисциплина, нормализация и любов към работата, тишината и реда.
·    Да се уважава индивидуалното развитие на децата и да се обучават с надежда, любов и вяра, че ще разкрият истинската си природа.
·    Образованието да се разглежда като външна помощ в разгръщането на вродените психични сили, а работата която децата извършват, като дейност водеща до вътрешна удолетвореност и спонтанна  концентрация.

Средствата, с които сдружението постига своите цели, са:
Създаване условия за прилагане, популяризиране и разпространение на Монтесори идеите и принципите, подобряване на условията, необходими за пълноценното развитие на пълния потенциал на децата, както у дома, така и в обществото, провеждане на курсове и обучения за Монтесори учители в съответствие с принципите и практиките на метода  Монтесори, подпомагане на професионално развитие на Монтесори учители в България, насърчаване за всеобщо признаване на основните права на детето, както е предвидено от д-р Мария Монтесори, независимо от расова, религиозна, политическа или социална среда, сътрудничество с други органи и организации, които насърчават развитието на образованието, човешките права и мира.


Интензивно дистанционно обучение 

по Монтесори метод:

Обучението е за възрастни, които желаят да работят по метода с деца от 0 до 6г. Няма специфични изисквания към кандидатите и всеки може да се запише. Обучението включва общо шест модула:

1. Философия на Метода Монтесори - продължителност 1 месец

2. Упражнения от практическият живот- продължителност 1 месец

3. Стимулиране на сетивата- продължителност 1 месец

4. Езикови познания- продължителност 1 месец

5. Математика- продължителност 1 месец

6. Въведение и класифициране в Биологията и Географията- продължителност 1 месец

Всичките модули са част от обучението и трябва да се вземат, за да завършите успешно.

В началото на обучението получавате шест учебни помагала- за всеки модул по едно, които остават за вас и са включени в обявените такси. Пет от тях са цветни, с подробно описание на упражненията и снимки на материалите, които се използват. Всеки месец получавате и линкове на професионални видео записи по ел. поща, до които ще имате постоянен достъп. Видео материалите включват лекции на пионери в метода Монтесори, Монтесори за малки деца, видео записи ориентирани към родителите, професионални демонстрации на материалите от всички практически модули в реална Монтесори среда и т.н.

Таксата за цялото обучение е 330 лв. Заплаща се предварително по банков път. В момента тече промоция “Доведи приятел“. В случай, че се запишат двама човека едновременно, получавате 20% отстъпка от общата сума. При записване на 3-ма човека едновременно, ползвате 25% отстъпка. Пощенските разходи са наша сметка.

На края на обучението получавате сертификат за участие от Асоциация Монтесори - Ръка за Ръка.

За допълнителна информация и записвания: galinamontessori@gmail.com 

skype: montessorieduc

Галина Уайнър


 
Филм за Мария Монтесори

Смирението на учителя

Монтесори материали: Разгледайте сайта с наличните Монтесори материали: www.smartkid.bg


Поръчайте като изпратите кодовете на избраните от вас материали на: galinamontessori@gmail.com


Свържете се с нас на:

e-mail: galinamontessori@gmail.com
Skype: montessorieduc
facebook: Обучение по Монтесори метод